Wat leert u


Een bouwprocesmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien in een planning die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van de processen en de vaardigheden hebben om van een bouwteam “een echt team” te maken.  

 

De Stichting Kennisoverdracht Onderzoek en Ontwikkeling Bouwprocesmanagement heeft de opleiding “Bouwprocesmanagement ontwikkeld vanuit de gedachte dat men dergelijke kennis en vaardigheden niet kan leren uit schoolboeken.


De opleiding wordt daarom verzorgd door docenten met veel ervaring uit de praktijk. De trainingen zijn gebaseerd op concrete bouwplannen.


In de bespreking van de bouwplannen staat de integrale benadering van de techniek, het proces en het management centraal. Het kan gaan om de aanpak van technisch lastige problemen als een atrium of een parkeergarage; het kan zijn dat planningen moeten worden ingekort; zeker zal het gaan om het afstemmen van alle processen en de zorg voor een goede samenwerking. Dat alles om een gebouw op te leveren dat voldoet aan de gestelde kwalificaties, binnen de gestelde bouwtijd en binnen het budget.


Als rode draad door de opleiding wordt aandacht besteed aan de persoon van de bouwprocesmanager. De persoonlijkheid van de bouwprocesmanager heeft immers grote invloed op de wijze van samenwerken, de teamspirit en de communicatie. Bewustwording van de eigen persoonlijkheid en ontwikkeling van communicatieve vaardigheden maken daarom in belangrijke mate deel uit van de opleiding.


Misschien wel de meest complete en actuele PHBO Bouwprocesmanagement in bouwend Nederland!
PARTNERS:


In samenwerking met:

  • Brink Climate Systems
  • De Ruwbouw Groep
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Windesheim
  • Saxion Hogeschool
  • Nijhuis Bouw Rijssen
  • Ter Steege Bouw Rijssen
  • Trebbe Oost  & Noord
  • Zehnder Group Nederland
  • Unica Installatie- techniek