Waartoe leidt de opleiding op?


De bouwprocesmanager organiseert, coördineert en leidt (delen van) het totale bouwproces. Het realiseren van de projectdoelen staat hierbij centraal. De klant en “de werkvloer” waar het product voor de klant gerealiseerd wordt, vormen de uitgangspunten van zijn/haar denken en handelen.


Tijdens het totale bouwproces worden continu keuzes gemaakt en zijn er (onvoorziene) gebeurtenissen. Deze hebben (in)direct gevolgen voor het bouwproduct en het bouwproces. De bouwprocesmanager houdt de samenhang tussen bouwtechniek, installatietechniek, bouwproces en bouwmanagement voor ogen. Hij of zij werkt vanuit de vraag wat de mogelijke invloed op de waarde van het product voor de klant is en op de kosten voor realisatie, onderhoud en beheer.


De bouwprocesmanager waarborgt dat het proces effectief en efficiënt verloopt en dat het proces en het product aan de gestelde eisen voldoen. Hij heeft de kennis en vaardigheden om een optimale en prettige samenwerking tussen organisaties en tussen mensen te waarborgen.


De bouwprocesmanager is de spil in het ontwerpen, ontwikkelen, voorbereiden en/of realiseren van het bouwproduct. Op basis van risico’s en kansen beheerst hij integraal de aspecten kwaliteit, geld, tijd, veiligheid, milieu, informatie en organisatie.


Kortom, de bouwprocesmanager kijkt breder dan het onderdeel waar hij in het verleden specifiek voor is opgeleid. De bouwprocesmanager is een specialist in integraliteit en samenwerken. Hij dient over veel kennis van zaken en over vele kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. De post HBO opleiding biedt de (toekomstige) bouwprocesmanager een platform om zijn kennis en inzicht te verbreden, verbanden te zien, zijn kwaliteiten in beeld te krijgen en de benodigde vaardig­heden te oefenen.


 

De bouwprocesmanager waarborgt dat het proces effectief en efficiënt verloopt en dat het proces en het product aan de gestelde eisen voldoen. Hij heeft de kennis en vaardigheden om een optimale en prettige samenwerking tussen organisaties en tussen mensen te waarborgen.


De bouwprocesmanager is de spil in het ontwerpen, ontwikkelen, voorbereiden en/of realiseren van het bouwproduct. Op basis van risico’s en kansen beheerst hij integraal de aspecten kwaliteit, geld, tijd, veiligheid, milieu, informatie en organisatie.

Kortom, de bouwprocesmanager kijkt breder dan het onderdeel waar hij in het verleden specifiek voor is opgeleid. De bouwprocesmanager is een specialist in integraliteit en samenwerken. Hij dient over veel kennis van zaken en over vele kwaliteiten en vaardigheden te beschikken. De post HBO opleiding biedt de (toekomstige) bouwprocesmanager een platform om zijn kennis en inzicht te verbreden, verbanden te zien, zijn kwaliteiten in beeld te krijgen en de benodigde vaardigheden te oefenen.

PARTNERS:


In samenwerking met:

  • Brink Climate Systems
  • De Ruwbouw Groep
  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Windesheim
  • Saxion Hogeschool
  • Nijhuis Bouw Rijssen
  • Ter Steege Bouw Rijssen
  • Trebbe Oost  & Noord
  • Zehnder Group Nederland
  • Unica Installatie- techniek